Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 21 
Dátum a čas 10. 10. 2017 13:22 
Číslo hlasovania 11 
Názov hlasovania Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Viskupiča.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 134
Hlasujúcich 132
[Z] Za hlasovalo 52
[P] Proti hlasovalo 53
[?] Zdržalo sa hlasovania 27
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 16