Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 21 
Dátum a čas 10. 10. 2017 13:20 
Číslo hlasovania 10 
Názov hlasovania Hlasovanie o procedurálnom návrhu, aby sa počas rokovacích dní 21. schôdze hlasovalo len o 11.00 hod.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 136
Hlasujúcich 135
[Z] Za hlasovalo 79
[P] Proti hlasovalo 53
[?] Zdržalo sa hlasovania 3
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 14