Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 21 
Dátum a čas 10. 10. 2017 13:18 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Jurinovej.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 136
Hlasujúcich 134
[Z] Za hlasovalo 67
[P] Proti hlasovalo 4
[?] Zdržalo sa hlasovania 63
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 14