Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 21 
Dátum a čas 10. 10. 2017 13:17 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Zemanovej.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 139
Hlasujúcich 139
[Z] Za hlasovalo 58
[P] Proti hlasovalo 14
[?] Zdržalo sa hlasovania 67
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 11