Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 21 
Dátum a čas 10. 10. 2017 13:15 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Marosza.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 137
Hlasujúcich 135
[Z] Za hlasovalo 59
[P] Proti hlasovalo 19
[?] Zdržalo sa hlasovania 57
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 13