Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 21 
Dátum a čas 10. 10. 2017 13:14 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kotlebu.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 131
Hlasujúcich 125
[Z] Za hlasovalo 16
[P] Proti hlasovalo 56
[?] Zdržalo sa hlasovania 53
[N] Nehlasovalo 6
[0] Neprítomní 19