Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 21 
Dátum a čas 10. 10. 2017 13:13 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kiššovej.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 138
Hlasujúcich 137
[Z] Za hlasovalo 60
[P] Proti hlasovalo 21
[?] Zdržalo sa hlasovania 56
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 12