Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 21 
Dátum a čas 10. 10. 2017 13:04 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Prezentácia.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 119
Hlasujúcich 14
[Z] Za hlasovalo 10
[P] Proti hlasovalo 3
[?] Zdržalo sa hlasovania 1
[N] Nehlasovalo 105
[0] Neprítomní 31