Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 18 
Dátum a čas 20. 6. 2017 11:34 
Číslo hlasovania 109 
Názov hlasovania Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu, o ich odmeňovaní a zodpovednosti za škodu (tlač 510) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 147
Hlasujúcich 146
[Z] Za hlasovalo 68
[P] Proti hlasovalo 18
[?] Zdržalo sa hlasovania 60
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 3