Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 17 
Dátum a čas 18. 5. 2017 11:17 
Číslo hlasovania 166 
Názov hlasovania Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Stanislava DROBNÉHO, Milana MAZUREKA a Stanislava MIZÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (tlač 536) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 116
Hlasujúcich 106
[Z] Za hlasovalo 21
[P] Proti hlasovalo 53
[?] Zdržalo sa hlasovania 32
[N] Nehlasovalo 10
[0] Neprítomní 34