Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 4 
Dátum a čas 18. 5. 2016 17:12 
Číslo hlasovania 13 
Názov hlasovania Správa verejného ochrancu práv podľa § 23 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov za obdobie roka 2015 (tlač 22). Hlasovanie o návrhu posl. Budaj.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 144
Hlasujúcich 144
[Z] Za hlasovalo 53
[P] Proti hlasovalo 32
[?] Zdržalo sa hlasovania 59
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 6