Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 4 
Dátum a čas 18. 5. 2016 11:11 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Návrh na voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena výboru Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 119). Hlasovanie o návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 125
Hlasujúcich 121
[Z] Za hlasovalo 108
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 13
[N] Nehlasovalo 4
[0] Neprítomní 25