Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 4 
Dátum a čas 17. 5. 2016 13:12 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o programe 4. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 120
Hlasujúcich 120
[Z] Za hlasovalo 109
[P] Proti hlasovalo 2
[?] Zdržalo sa hlasovania 9
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 30