Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 4 
Dátum a čas 17. 5. 2016 13:11 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Viskupiča.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 120
Hlasujúcich 120
[Z] Za hlasovalo 41
[P] Proti hlasovalo 73
[?] Zdržalo sa hlasovania 6
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 30