Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 4 
Dátum a čas 17. 5. 2016 13:11 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Beblavého.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 118
Hlasujúcich 118
[Z] Za hlasovalo 50
[P] Proti hlasovalo 2
[?] Zdržalo sa hlasovania 66
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 32