Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 4 
Dátum a čas 17. 5. 2016 13:05 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Prezentácia
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 110
Hlasujúcich 10
[Z] Za hlasovalo 8
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 2
[N] Nehlasovalo 100
[0] Neprítomní 40