Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 3 
Dátum a čas 28. 4. 2016 17:18 
Číslo hlasovania 27 
Názov hlasovania Hlasovanie o vyhlásení NR SR k amnestiám udelených predsedom vlády Slovenskej republiky V. Mečiarom, podanom Gáborom Grendelom.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 127
Hlasujúcich 125
[Z] Za hlasovalo 52
[P] Proti hlasovalo 6
[?] Zdržalo sa hlasovania 67
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 23