Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 3 
Dátum a čas 28. 4. 2016 11:12 
Číslo hlasovania 22 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - Poliačik, 2. návrh.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 143
Hlasujúcich 143
[Z] Za hlasovalo 51
[P] Proti hlasovalo 66
[?] Zdržalo sa hlasovania 26
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 7