Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 3 
Dátum a čas 28. 4. 2016 11:06 
Číslo hlasovania 18 
Názov hlasovania Hlasovanie je neplatné.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 134
Hlasujúcich 123
[Z] Za hlasovalo 27
[P] Proti hlasovalo 65
[?] Zdržalo sa hlasovania 31
[N] Nehlasovalo 11
[0] Neprítomní 16