Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 3 
Dátum a čas 27. 4. 2016 17:07 
Číslo hlasovania 13 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 48) - prvé čítanie. Hlasovanie o námietke posl. Dostála.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 140
Hlasujúcich 138
[Z] Za hlasovalo 46
[P] Proti hlasovalo 87
[?] Zdržalo sa hlasovania 5
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 10