Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 3 
Dátum a čas 27. 4. 2016 09:24 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o programe 3. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 122
Hlasujúcich 122
[Z] Za hlasovalo 85
[P] Proti hlasovalo 19
[?] Zdržalo sa hlasovania 18
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 28