Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 3 
Dátum a čas 27. 4. 2016 09:22 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Simona.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 122
Hlasujúcich 121
[Z] Za hlasovalo 48
[P] Proti hlasovalo 21
[?] Zdržalo sa hlasovania 52
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 28