Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 3 
Dátum a čas 27. 4. 2016 09:21 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Lipšica.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 118
Hlasujúcich 118
[Z] Za hlasovalo 44
[P] Proti hlasovalo 34
[?] Zdržalo sa hlasovania 40
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 32