Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 3 
Dátum a čas 27. 4. 2016 09:17 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Prezentácia
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 104
Hlasujúcich 8
[Z] Za hlasovalo 6
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 2
[N] Nehlasovalo 96
[0] Neprítomní 46