Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 2 
Dátum a čas 26. 4. 2016 20:23 
Číslo hlasovania 12 
Názov hlasovania Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery (tlač 45). Hlasovanie o schválení programového vyhlásenia a vyslovení dôvery vláde SR.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 142
Hlasujúcich 142
[Z] Za hlasovalo 79
[P] Proti hlasovalo 61
[?] Zdržalo sa hlasovania 2
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 8