Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 2 
Dátum a čas 18. 4. 2016 16:47 
Číslo hlasovania 10 
Názov hlasovania Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR. Hlasovanie o návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 143
Hlasujúcich 143
[Z] Za hlasovalo 83
[P] Proti hlasovalo 54
[?] Zdržalo sa hlasovania 6
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 7