Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 2 
Dátum a čas 18. 4. 2016 16:46 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Návrh na zmeny v zložení výborov NR SR. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Beblavý.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 135
Hlasujúcich 134
[Z] Za hlasovalo 62
[P] Proti hlasovalo 52
[?] Zdržalo sa hlasovania 20
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 15