Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 2 
Dátum a čas 18. 4. 2016 13:39 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Informácia Mandátového a imunitného výboru NR SR o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov a na zaniknutý mandát poslanca NR SR. Hlasovanie o návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 142
Hlasujúcich 141
[Z] Za hlasovalo 137
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 4
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 8