Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 2 
Dátum a čas 18. 4. 2016 13:22 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Drobu.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 142
Hlasujúcich 134
[Z] Za hlasovalo 108
[P] Proti hlasovalo 9
[?] Zdržalo sa hlasovania 17
[N] Nehlasovalo 8
[0] Neprítomní 8