Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 2 
Dátum a čas 18. 4. 2016 13:21 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Lipšica.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 144
Hlasujúcich 144
[Z] Za hlasovalo 60
[P] Proti hlasovalo 16
[?] Zdržalo sa hlasovania 68
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 6