Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 2 
Dátum a čas 18. 4. 2016 13:20 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Fecka.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 140
Hlasujúcich 133
[Z] Za hlasovalo 37
[P] Proti hlasovalo 14
[?] Zdržalo sa hlasovania 82
[N] Nehlasovalo 7
[0] Neprítomní 10