Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 2 
Dátum a čas 18. 4. 2016 13:19 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Pčolinského.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 138
Hlasujúcich 131
[Z] Za hlasovalo 50
[P] Proti hlasovalo 7
[?] Zdržalo sa hlasovania 74
[N] Nehlasovalo 7
[0] Neprítomní 12