Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 1 
Dátum a čas 23. 3. 2016 13:26 
Číslo hlasovania 13 
Názov hlasovania Návrh na určenie počtu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 7). Hlasovanie o tom, aby mala NRSR štyroch podpredsedov.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 143
Hlasujúcich 139
[Z] Za hlasovalo 124
[P] Proti hlasovalo 11
[?] Zdržalo sa hlasovania 4
[N] Nehlasovalo 4
[0] Neprítomní 7