Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 1 
Dátum a čas 23. 3. 2016 13:25 
Číslo hlasovania 12 
Názov hlasovania Hlasovanie o návrhu posl. Kotlebu, aby mala Národná rada Slovenskej republiky troch podpredsedov.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 142
Hlasujúcich 138
[Z] Za hlasovalo 16
[P] Proti hlasovalo 102
[?] Zdržalo sa hlasovania 20
[N] Nehlasovalo 4
[0] Neprítomní 8