Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 53 
Dátum a čas 2. 7. 2015 17:05 
Číslo hlasovania 193 
Názov hlasovania Návrh na voľbu členky Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (tlač 1621). Hlasovanie o návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 113
Hlasujúcich 108
[Z] Za hlasovalo 80
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 28
[N] Nehlasovalo 5
[0] Neprítomní 37