Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 53 
Dátum a čas 16. 6. 2015 13:30 
Číslo hlasovania 15 
Názov hlasovania Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1520) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 132
Hlasujúcich 132
[Z] Za hlasovalo 50
[P] Proti hlasovalo 12
[?] Zdržalo sa hlasovania 70
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 18