Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 19 
Dátum a čas 4. 6. 2013 11:15 
Číslo hlasovania 238 
Názov hlasovania Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ a Martina POLIAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 504) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 133
Hlasujúcich 133
[Z] Za hlasovalo 28
[P] Proti hlasovalo 7
[?] Zdržalo sa hlasovania 98
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 17