Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 39 
Dátum a čas 16. 6. 2009 17:18 
Číslo hlasovania 19 
Názov hlasovania Zákon z 28. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1084) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom návrhu zákona ako o celku.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 133
Hlasujúcich 132
[Z] Za hlasovalo 77
[P] Proti hlasovalo 11
[?] Zdržalo sa hlasovania 44
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 17