Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 20 
Dátum a čas 9. 4. 2008 17:06 
Číslo hlasovania 129 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - tlač 526 - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 3 - 7.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 141
Hlasujúcich 140
[Z] Za hlasovalo 81
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 59
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 9