Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 42 
Dátum a čas 11. 5. 2005 18:51 
Číslo hlasovania 54 
Názov hlasovania Návrh na vyslovenie súhlasu so Zmluvou o Ústave pre Európu (tlač 932) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým sa vyslovuje súhlas.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 147
Hlasujúcich 147
[Z] Za hlasovalo 116
[P] Proti hlasovalo 27
[?] Zdržalo sa hlasovania 4
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 3