Hlasovanie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 1 
Dátum a čas 20. 3. 2020 13:05 
Číslo hlasovania 10 
Názov hlasovania Návrh na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 6).
Výsledok hlasovania Návrh prešiel