Hlasovanie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 38 
Dátum a čas 10. 12. 2018 18:05 
Číslo hlasovania 224 
Názov hlasovania Návrh na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska (tlač 1248).
Výsledok hlasovania Návrh prešiel