Hlasovanie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 1 
Dátum a čas 23. 3. 2016 13:10 
Číslo hlasovania 11 
Názov hlasovania Voľba predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 6).
Výsledok hlasovania Návrh prešiel