Zahraničné pracovné cesty - Anna Andrejuvová

DátumPopis pracovnej cesty
5. - 8. 6. 2022 Sarajevo - predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa, podpredseda NR SR Gábor Grendel a poslankyňa NR SR Anna Andrejuvová sa zúčastnia na pracovnej návšteve Bosny a Hercegoviny na pozvanie partnerského výboru.
16. - 18. 5. 2022 Praha - predseda Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Boris Susko a poslanci NR SR Martin Nemky, Milan Vetrák, Lukáš Kyselica, Anna Andrejuvová, Petra Hajšelová, Alexandra Pivková a Monika Kavecká sa zúčastnia na návšteve Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a Mandátového a imunitného výboru NR SR v Prahe.
29. 4. - 1. 5. 2022 Vatikán - predseda NR SR Boris Kollár, podpredseda NR SR Milan Laurenčík, poslankyne NR SR Eva Hudecová, Anna Andrejuvová a Jana Žitňanská a poslanci NR SR Michal Šipoš a Richard Vašečka sa zúčastnia na pracovnej návšteve predsedu Národnej rady SR pri príležitosti ďakovnej púte do Vatikánu.
27. - 28. 1. 2022 Debrecín - predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa, poslanec NR SR Gábor Grendel a poslankyňa NR SR Anna Andrejuvová sa zúčastnia na Stretnutí výborov pre obranu a bezpečnosť parlamentov krajín V4.
18. - 19. 11. 2021 Varšava - poslanec NR SR Michal Šipoš a poslankyne NR SR Anna Andrejuvová a Zita Pleštinská sa zúčastnia na návšteve skupiny priateľstva.