Zahraničné pracovné cesty - Jakub Nedoba

V systéme nie je evidovaná žiadna zahraničná pracovná cesta pre poslanca v tomto volebnom období.