Zahraničné pracovné cesty - Elena Červeňáková

V systéme nie je evidovaná žiadna zahraničná pracovná cesta pre poslanca v tomto volebnom období.