Zahraničné pracovné cesty - Peter Marček

DátumPopis pracovnej cesty
22. - 24. 9. 2019 Nur-Sultan - predseda NR SR Andrej Danko, podpredseda NR SR Martin Glváč a poslanci NR SR Peter Marček a Tibor Glenda sa zúčastnia na oficiálnej návšteve predsedu NR SR spojenej s účasťou na 4. zasadnutí predsedov parlamentov euroázijských štátov v Kazachstane.
30. 6. - 3. 7. 2019 Moskva, Kazaň - predseda NR SR Andrej Danko a poslanci NR SR Ľuboš Blaha, Ľubomír Petrák, Štefan Zelník, Dušan Galis, Peter Marček, Martina Šimkovičová, Adriana Pčolinská, Dušan Muňko a Jaroslav Paška sa zúčastnia na pracovnej ceste predsedu NR SR v Ruskej federácii.
19. - 22. 6. 2019 Baku - poslanec NR SR Peter Marček sa zučastní na 53. Plenárnom zasadnutí PABSEC.
24. - 27. 10. 2018 Baku - poslanec NR SR Peter Marček sa zúčastní na 6. Humanitárnom fóre Baku.
18. - 21. 9. 2018 Baku - poslanec NR SR Peter Marček sa zúčastní Oslavy pri príležitosti 100. výročia Parlamentu Azerbajdžanskej republiky
19. - 22. 6. 2018 Tirana - poslanec NR SR Peter Marček sa zúčastní 51. Plenárneho zasadnutia PABSEC
10. - 12. 4. 2018 Baku - poslanci NR SR Peter Marček, Martin Nemky a Štefan Zelník sa zúčastnia pozorovania volieb prezidenta Azerbajdžanskej republiky.
28. 11. - 1. 12. 2017 Kyjev - poslanec NR SR Peter Marček sa zúčastní na 50. všeobecnom zhromaždení PABSECu
21. - 24. 11. 2017 Belehrad/ Stará Pazova/ Kovačica/ Kysáča/ Báčsky Petrovec/ Nový Sad - delegácia Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výboru NR SR pre kultúru a médiá v zložení poslancov NR SR Ľubomír Petrák, Dušan Jarjabek, Peter Marček, Dušan Čaplovič, Miroslav Sopko, Ľudovít Goga a Miroslav Číž sa zúčastnia na pracovnej návšteve delegácie NR SR v Srbskej republike.
20. - 21. 11. 2017 Brusel - poslanci NR SR Juraj Droba, Martin Fedor a Peter Marček sa zúčastnia na Zasadnutí výborov DEVE a AFET v Európskom parlamente.
10. - 14. 7. 2017 Moskva, Volgograd - poslanci NR SR Ľubomír Petrák, Maroš Kondrót, Štefan Zelník, Jozef Burian, Martin Nemky a Peter Marček sa zúčastnia na Pracovnej návšteve RF na pozvanie partnerskej skupiny priateľstva.
4. - 7. 7. 2017 Istanbul - poslanec NR SR Peter Marček sa zúčastní 49. všeobecného zhromaždenia PABSEC
8. - 10. 6. 2017 Astana - poslanci NR SR Peter Marček, Ľubomír Petrák, Karol Farkašovský, Martina Šimkovičová, Dušan Čaplovič a Jozef Burian sa zúčastnia s delegáciou Ministerstva hospodárstva SR na Otvorení výstvy Expo 2017 Astana.