Zahraničné pracovné cesty - Anna Verešová

DátumPopis pracovnej cesty
11. 10. 2018 Budapešť - predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnosti Anna Verešová a poslanci NR SR Marián Kéry, Peter Pamula a Soňa Gaborčáková sa zúčastnia na prezentácii štátneho tajomníka pre pomoc prenasledovaným kresťanom.
6. - 9. 6. 2018 Vilnius - poslankyne NR SR Edita Pfundtner, Irén Sárközy a Anna Verešová sa zúčastnia na samite"Women Political Leaders 2018".
21. 11. 2017 Brusel - poslankyňa NR SR Anna Verešová sa zúčastní na Medziparlamentnom stretnutí výborov v Európskom parlamente k Istambulskému dohovoru a potláčania násilia na ženách.
21. 9. 2016 Paríž - poslankyňa NR SR Anna Verešová sa zúčastní zasadnutia Výboru Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) pre sociálne záležitosti, zdravie a udržateľný rozvoj.