Zahraničné pracovné cesty - Viliam Holeva

V systéme nie je evidovaná žiadna zahraničná pracovná cesta pre poslanca v tomto volebnom období.