Zahraničné pracovné cesty - Ladislav Kamenický

DátumPopis pracovnej cesty
26. - 28. 2. 2019 Belehrad - poslanci NR SR Ľuboš Blaha, Ladislav kamenický a Martin Klus sa zúčasnia Pracovnej návštevy partnerských výborov.
17. - 18. 9. 2018 Viedeň - Poslanci NR SR Ladislav Kamenický, Eugen Jurzyca, Irén Sárközy, Radovan Baláž a Peter Štarchoň sa zúčastnia na Medziparlamentnej konferencii o hospodárskom a finančnom dohľade v EÚ (podľa čl. 13 Zmluvy o stabilite, koordinácii a riadení v Hospodárskej a menovej únii) v rámci AU PRES 2018.
19. 6. 2018 Rím - podpredseda NR SR Martin Glváč a poslanci NR SR Ľubomír Petrák, Ladislav Kamenický, Peter Náhlik, Dušan Tittel, Ľudovít Goga a Rastislav Holúbek sa zúčastnia v delegácii predsedu vlády SR P. Pellegriniho počas pracovnej návštevy v Ríme a Vatikáne.
28. - 30. 5. 2018 Luxemburg - poslanci NR SR Ladislav Kamenický a Peter Náhlik sa zúčastnia rokovaní v európskych finančných inštitúciách
2. - 4. 5. 2018 Praha - Poslanci NR SR Radovan Baláž, Ladislav Kamenický, Peter Náhlik, Irén Sárközy a Peter Štarchoň sa zúčastnia pracovnej návštevy.
4. - 5. 4. 2018 Londýn - poslanci NR SR Maroš Kondrót, Martin Klus a Ladislav Kamenický sa zúčastnia na Parlamentných dňoch OECD.
19. - 20. 2. 2018 Brusel - poslanci NR SR Ladislav Kamenický a Peter Náhlik sa zúčastnia na Medziparlamentnej konferencii o stabilite, koordinácii a hospodárskom riadení v EÚ.
16. - 17. 11. 2017 Luxemburg - poslancii NR SR Ľuboš Blaha a Ladislav Kamenický sa zúčastnia Stretnutia so sudcami Európskeho súdneho dvora s L. Balkom, predstaviteľom Slovenska na Európskom dvore auditorov.
29. - 31. 10. 2017 Tallinn - poslanci NR SR Ladislav Kamenický a Peter Náhlik sa zúčastnia Medziparlamentnej konferencii o hospodárskom a finančnom dohľade v EÚ.
24. - 26. 9. 2017 Sárospatak - poslanci NR SR Martin Klus, Jaroslav Paška, Ladislav Kamenický, Edita Pfundtner sa zúčastnia Stretnutia výborov pre európske záležitosti parlamentov krajín V4.
27. - 29. 6. 2017 Brusel - poslanci NR SR Ladislav Kamenický a Peter Náhlik sa zúčastnia na Konferencii o daňovej spravodlivosti
31. 5. - 1. 6. 2017 Brusel - poslanec NR SR Ladislav Kamenický sa zúčastní Bruselského ekonomického fóra 2017.
8. - 9. 11. 2016 Brusel - predseda Výbrou NR SR pre financie a rozpočet Ladislav Kamenický sa zúčastní zasadnutia Výboru EP pre kontrolu rozpočtu v Európskom parlamente.
7. 7. 2016 Štrasburg - predseda NR SR Andrej Danko, podpredseda NR SR Martin Glváč a predsedovia výborov NR SR Ľuboš Blaha, Ladislav Kamenický, Jana Kiššová, Boris Kollár, Anton Hrnko, František Šebej a poslanec NR SR Radoslav Procházka sa zúčastnia na stretnutí Konferencie predsedov politických frakcií EP
8. - 9. 6. 2016 Brusel - poslanci NR SR Ladislav Kamenický a Peter Náhlik sa zúčastnia na "Brussels Economic Forum"